המנהל כמאמן

נושאים מרכזיים:

  • מחקר גוגל- מנהל מצוין הוא מנהל עם מיומנות אימון ופיתוח

  • למה זה מאתגר להתפתח ואיך נעזור לצאת מאזור הנוחות? 

  • איך נאתר חוזקות ונעצים אותן

  • למה חשוב לא להניח הנחות ולהכיר את הסובייקטיביות של העובד שלי

  • מה זו הקשבה אמפטית 

  • איך נשאל שאלות מפתחות

  • איך נאתגר ונזמן התפתחות בכל יום ומשימה

    לקבלת פרטים נוספים

אתר זה נבנה באמצעות