74% מהעובדים שוקלים בכל רגע נתון לעזוב את העבודה שלהם.

בעולם העבודה החדש, עובדים החליפו ביטחון תעסוקתי ביצירת ערך עצמי.
הם בוחנים בכל יום האם התפקיד הנוכחי מקדם אותם לעבר השאיפות העתידיות שלהם.

העובדים שלכם מצפים היום ממקום העבודה להרבה יותר משכר חודשי. 
הם שואלים את עצמם בכל רגע נתון WIFM  ואיך אני מתפתח קדימה?

אתר זה נבנה באמצעות